Preston Losack

Preston Losack

Website

Preston Losack is een dichter en schrijver met een profetische en contemplatieve inslag, die in zijn werk de diepere lagen van de menselijke ervaring en maatschappelijke kwesties onderzoekt. Door een unieke combinatie van filosofisch inzicht en levendige beschrijvingen van alledaagse momenten, wil hij conventioneel denken uitdagen en pleiten voor een authentieker leven en een rechtvaardigere samenleving. Vanuit zijn thuisbasis in Leeuwarden, put Preston inspiratie uit diverse talen en culturele ervaringen om een stem te vormen die zowel tot nadenken aanzet als inspireert. Hij was onder andere onderdeel van het traject #NieuweStukken en de productie 500 years op de zeebodem (Dictieland).

Projecten