Waar het vreemde ophoudt en het eigene begint

Pieter Jelles Troelstra zei het al eens: “De Friezen zijn verwant aan IJsland: een stug en ongenaakbaar land, maar met overal geisers die nu en dan even opspringen uit de grond, om met hun hete dampen te getuigen van het warme leven, dat er onder brandt en werkt.”

Vijf Friese kunstenaars reisden in augustus dit jaar, in opdracht van Tresoar, drie weken lang door IJsland. Ze verbleven op afgelegen plekken, in kleine vissersdorpen en afgelegen cottages om er het vulkanische heitelân te vangen in beeld en taal. Ze stuitten op een land dat zich niet zomaar leert kennen, maar tegelijkertijd bekend is. Herkenbaar in haar eigenzinnigheid en kleinschaligheid, maar exotisch in haar eigenaardigheden. 

Op Explore the North presenteren ze hun werk in de kelders van de Kanselarij. Met SKIMER schetsen Heleen Haijtema (beeldmaker), Grytsje Klijnstra (concept/taal), Grytsje Schaaf (dichter), Tryntsje Nauta (beeldend kunstenaar-fotografe) en José Witteveen (etser) het eiland in hun eigen disciplines. Het zijn registraties van een bijzondere gewoonheid. Mythisch en verborgen versus hard en direct.

De kelder van de Kanselarij helaas niet toegankelijk voor rolstoelen

Dit is een gearchiveerde act.

Ga naar de homepagina