Muzikaal en poëtisch werk met het Friese landschap als inspiratiebron

FEAN vertelt het verhaal over de problematiek in de Nederlandse veengebieden, zoals in het Lage Midden van Fryslân. In april dit jaar nam het Friese collectief Piiptsjilling intrek in de Thomaskerk in Katlijk, nadat ze met hun Belgische gastmuzikanten (Joachim Badenhorst, Sylvain Chauveau en Annelies Monseré) de Friesche velden ingingen om te vertellen wat er gaande was in het veengebied. Met de problematiek van de veengebieden in hun achterhoofd, gingen de makers het experiment aan in een schitterende opnamesessie. De resulterende opnames van de samenwerking worden op Explore the North voor het eerst live ten gehore gebracht.

“We willen vertellen wat de verandering van het landschap voor de gemeenschap, of een individu als ik teweeg brengt.” – Piiptsjilling in gesprek met 3voor12

Veengronden zijn in een relatief kort tijdsbestek door mensen ontwaterd en afgegraven ten bate van turfwinning en ontwikkeling van landbouwgrond. Door de ontwatering klinkt de bodem in, komt het landschap steeds verder beneden zeeniveau te liggen en verbrandt het veen door oxidatie met een grote CO2-uitstoot tot gevolg.

FEAN is een productie van Piiptsjilling en de Popfabryk, wordt mede mogelijk gemaakt door It Fryske Gea en komt tot stand in samenwerking met Never Ending Orchestra.

Over Piiptsjilling

Piiptsjilling bestaat uit Mariska Baars, Jan Kleefstra, Romke Kleefstra en Rutger Zuydervelt. Dit collectief bestaat inmiddels tien jaar en heeft meerdere nationale en internationale releases op haar naam staan. Voor de artist-in-residence FEAN zijn drie Belgische muzikanten uitgenodigd. Joachim Badenhorst een Belgisch jazzklarinettist en -saxofonist, bekend om zijn improvisaties. De Franse, maar in België wonende Sylvain Chauveau maakt minimale composities voor akoestische instrumenten, elektronica en zang. De muziek van Annelies Monseré was aanvankelijk gebaseerd op piano en meestal instrumentaal. Met het ontdekken van haar stem, werd zang een zwaartepunt. Muzikaal, experimenteerde ze met verschillende instrumenten zoals een cello, gitaar, xylofoon en melodica.

Dit is een gearchiveerde act.

Ga naar de homepagina