Dit jaar wordt de belangrijkste literaire prijs van Fryslân, de Gysbert Japicxprijs, weer uitgereikt. De adviescommissie bestaat uit Jarich Hoekstra, Jelma Knol en Rieuwert Krol. Zij hebben alle Friese prozawerken van de afgelopen vier jaar gelezen. Op zaterdag 14 oktober wordt de prijs in Bolsward uitgereikt. Voorafgaand aan deze dag worden activiteiten georganiseerd. Tresoar heeft de organisatie in handen en werkt samen met Explore the North, Leeuwarden City of Literature en De Moanne.

Dit is een gearchiveerde act.

Ga naar de homepagina