Verborgen verleden

Achter de Friese voordeuren vinden we sporen van het koloniale verleden en de daarmee onlosmakelijk verbonden slavernij. Barbara Henkes verbindt in haar Campus Talk de regionale geschiedenis van Friezen met die van de wereld en neemt je mee op een virtuele tocht langs plekken waar slaveneigenaren geboren werden of terugkeerden; soms zelfs in het gezelschap van zwarte bedienden of van kinderen die ze bij slaafgemaakte vrouwen hadden verwekt. Ga je mee op zoek naar de sporen van het slavernijverleden?

Barbara Henkes is als geschiedschrijver verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar werk wordt mede gedreven door de vraag hoe persoonlijke en collectieve herinneringen aan vormen van uitsluiting en geweld doorwerken in hedendaagse samenlevingen. Dat komt ook tot uitdrukking in haar onderzoek naar Sporen van het Slavernijverleden in Noord-Nederland, waarvan twee delen zijn verschenen over Groningen (2016) en Fryslân (2021).

Onze Campus Talks presenteren we in samenwerking met RUG / Campus Fryslân.

Over de Campus Talks
Explore the North is dit jaar ook te vinden op de Campus Fryslân! Dit is elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen waar zeer divers onderzoek wordt verricht op het gebied van onder andere cultuur, taal en techniek, maar ook beleid en een duurzame economie. Tijdens het festival zijn er de Campus Talks waarin denkers en wetenschappers in gesprek gaan over de wereld van morgen en de grote vragen van vandaag. Voor iedereen die wil weten hoe de wereld werkt, nieuwe ervaringen niet schuwt en zich graag verwondert.

Dit is een gearchiveerde act.

Ga naar de homepagina